Stichting Erve Graashuis

Voor jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is de stap naar zelfstandig wonen helaas niet zo vanzelfsprekend. Steeds vaker verenigen ouders zich om samen op zoek te gaan naar een woonvorm voor deze jongeren in hun eigen vertrouwde omgeving. Stichting Erve Graashuis (SEG) is zo’n ouderinitiatief voor Delden en omgeving: Een woonwens laten uitkomen voor deze jongeren met hulp van vrijwilligers en professionals.

De naam Erve Graashuis is ontleend aan een erf dat zich tot rond 1890 in de nieuwbouwwijk “De Braak West” bevond. Dit erf was in het bezit van het “Twickeler Armen Fonds”, dat hulp en zorg bood aan mensen in moeilijkheden. De stichtingsnaam heeft dus een toepasselijke verwijzing naar het verleden.

Het SEG-bestuur bestaat sinds de oprichting in 2007 uit 5 ouders van toekomstige bewoners, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. Maandelijks wordt er bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis vergaderd.

Samen met Stichting Wonen Delden werd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid een woonvorm in Delden te realiseren: De maatschappelijke noodzaak bleek een ieder duidelijk. Oorspronkelijke plannen aan de rand van “De Braak West” (dus bijna op het oude erf) bleken niet haalbaar, uiteindelijk werd een geschikte locatie gevonden in het centrum van Delden aan de Peperkampweg.

Iedere bewoner heeft zijn eigen beperking(en) en moet ondersteund worden op een manier die het beste past. Sommigen hebben veel ondersteuning nodig, terwijl anderen zelfstandig kunnen wonen met weinig begeleiding. Voor de noodzakelijke ondersteuning is gezocht naar een professionele aanbieder. Deze is gevonden in de JP van den Bent Stichting, geen onbekende bij soortgelijke projecten. Zij hebben de expertise en bieden de gewenste inspraak bij elk individueel zorgplan. Onder begeleiding van de JP van den Bent Stichting zullen 21 jongvolwassenen deze nieuwe belangrijke stap in hun leven kunnen gaan zetten.

De rode stippen in het SEG-logo symboliseren de bewoners binnen het geheel, de groene scheidingslijnen het individuele aspect.

cropped-Logo_erve.png